+420 731 317 078 info@lapoer.cz

CAVIN – doporučení pro skladování a první použití sudů


Sudy jsou určeny k okamžitému použití po obdržení. V případě, že sudy nelze naplnit vínem krátce po dodání, doporučujeme, abyste sudy ponechali v plastové fólii a skladovali na temném místě, kde je vlhkost vyšší než 70 %, ale ne vyšší než 90 %. Teplota skladování by neměla přesáhnout 20 °C a nemělo by docházet k přístupu vzduchu, průvanu a klimatickým výkyvům. V ideálním případě by se skladované sudy neměly příliš často přemisťovat.


DOPORUČENÍ


Když sudy opouštějí výrobní sklad, úroveň vlhkosti je optimální. V některých případech se může změnit v důsledku různých faktorů (během přepravy, klimatických podmínek, dlouhodobého skladování), což má za následek změnu kvality sudu. K překonání těchto možných změn a k optimalizaci kvality sudů doporučujeme před prvním použitím do sudů vždy napustit filtrovanou vodu bez chlóru.


S horkou vodou

1- Nalít 20 – 30 litrů horké vody (mezi 60°
a 80°C) do sudu a sud uzavřít zátkou.
2- Postavit sud na čelo a nechat 4 hodin.
3- Otočit sud na druhé čelo a opět nechat 4 hodiny.
4- Propláchnout sud čistou vodou a nechat odkapat.

Se studenou vodou

1- Nalít 20 – 30 litrů studené vody do sudu a uzavřít zátkou
2- Postavit sud na čelo a nechat 12 hodin.
3- Otočit sud na druhé čelo a opět nechat 12 hodin.
4- Propláchnout sud čistou vodou a nechat odkapat.


Skladování

Aby se zabránilo případným změnám v kvalitě, doporučujeme po obdržení sudů postupovat podle pokynů níže:

• Skladujte v uzavřené místnosti bez znečištění, průvanu a UV záření.
• Teplota pod 20°C a vlhkost nad 70%, aby se zachovala vlhkost dřeva
• Sudy uchovávejte v původních obalech určených k jejich ochraně. Plastovou fólii ponechte, ale odstraňte karton, který by mohl absorbovat vlhkost ze sudů.