+420 731 317 078 info@lapoer.cz

SpringCell™

ČISTÉ BUNĚČNÉ STĚNY KVASINEK


Některé operace prováděné za účelem aktivace fermentace působí na růst kvasinek a kinetiku fermentace pouze na jejím začátku, aniž by působily na přežívání kvasinek nebo na konec fermentace


Použití buněčných stěn kvasinek SpringCell™ pomáhá dlouhodobě působit na životaschopnost kvasinek díky detoxikačním vlastnostem jejich moštu a poskytování faktorů přežití pro generace kvasinek vzniklé během fáze růstu kvasinek. Buněčné stěny kvasinek SpringCell™ působí jako pomocné látky při fermentaci, které umožňují účinně působit proti zastavení a táhnoucí se fermentaci.


Buněčné stěny kvasinek SpringCell™ jsou originální buněčné stěny patentované univerzitou v Bordeaux (Lafon-Lafourcade a kol., 1984).VLASTNOSTI:


Absorpce látek toxických pro kvasinky: Inhibuje mastné kyseliny, rezidua přípravků na ochranu rostlin a ochratoxin A, díky přítomnosti glukanů a mananů, které tyto sloučeniny vážou.

Bohatý na faktory přežití, steroly a nenasycené mastné kyseliny, které jsou považovány za „náhražky kyslíku“. Tyto prvky umožňují ochranu následných generací aktivních kvasinek tím, že zachovávají integritu jejich membrány a zvyšují jejich odolnost vůči ethanolu.

Zvýšená rychlost množení buněk. SpringCell™ je jediným aktivátorem, který umožňuje úplné spotřebování cukrů v moštu s pomalou fermentací, aniž by docházelo k tvorbě těkavých kyselin.

Podpůrná úloha v moštech. SpringCell™ je prakticky 100% nerozpustný a má podpůrný účinek ve vysoce odkalených moštech tím, že zvyšuje jejich turbiditu bez nepříjemných organoleptických odchylek, které mohou být způsobeny kaly.
TEST:


Mošt Gros Manseng 2010, 13,5 % obj., počáteční YAN: 115 ppm
Použití 30 g/hl buněčných stěn kvasinek SpringCell ve třetině fermentace bylo účinnější než přídavek 10 mg/l kyslíku při maximální rychlosti fermentace.

V kombinaci s derivátem kvasinek (YD – organický zdroj živin), který nebyl schopen sám dokončit kvašení, pomohl SpringCell k jeho dokončení.
DÁVKOVÁNÍ & POUŽITÍ


Preventivní ošetření:

Rozmíchat 20 až 30 g/hl v desetinásobku objemu vína, přidat do moštu při 35 až 45 % spotřebovaných cukrů a homogenizovat pomocí přečerpání.

Při výrobě červeného vína by se měl přípravek SpringCell™ přidat pod kvasný klobouk.


Kurativní ošetření při zastavené nebo táhnoucí se fermentaci.
Rozmíchat 30 až 40 g/hl v desetinásobku objemu vína, přidat do zasířeného vína v dávce 2 až 3 g/hl.
Rovněž můžete použít protokol pro refermentaci.


Upozornění: Na buněčné stěny kvasinek SpringCell™ se vztahuje limit použití 40 g/hl podle evropské legislativy.
BALENÍ & ZÁRUKA


Balení

Karton s 20 vakuově balenými sáčky po 500 g (čistá hmotnost celé krabice: 3 kg).


Záruka

SpringCell je díky vysokému obsahu lipidů citlivý na oxidaci. Společnost Fermentis® zaručuje jeho organoleptickou kvalitu zajištěním vakuového balení.
Společnost Fermentis® zaručuje optimální uchování tohoto výrobku po dobu 3 let v původním obalu, skladovaném při teplotě maximálně 20 °C a chráněném před vlhkostí.
Společnost Fermentis® zaručuje shodu výrobku s Mezinárodním enologickým kodexem až do data spotřeby za výše popsaných podmínek skladování.
Fermentis® fermentační aktivátory a funkční produkty jsou vyráběny výhradně z přírodních kvasinek. Know-how skupiny Lesaffre je zárukou, že obdržíte vysoce účinné produkty, které splňují požadavky moderních enologických postupů.