+420 731 317 078 info@lapoer.cz

Spring’Finer™

DOKONALÝ ČIŘÍCÍ PROSTŘEDEK VYROBENÝ Z KVASINEK


Původem výhradně kvasinkový proteinový extrakt Spring’Finer™ je bez alergenů a lze jej považovat za jediné čiřidlo zcela integrované do výroby vína.


→ Pro prémiová červená a bílá vína, zejména zrající v sudech, k jejich zušlechtění před lahvováním.


→ Pro silně lisované mošty a vína, na odstranění nejsvíravějších taninů.

Tento produkt je E2U™


E2U™ je průlomový krok společnosti Fermentis ve světě kvasinek a kvasničných derivátů pro nápoje. S produkty s certifikací E2U™ ušetříte čas i energii. Certifikace E2U™ znamená, že si můžete vybrat, zda produkty nadávkujete přímo do vína, nebo zda přistoupíte k rehydrataci. Na tom nezáleží, je to jen na vás. Zaručujeme stejné výsledky. U produktů s certifikací E2U™ se můžete těšit na nízkou prašnost a vysokou dispergovatelnost v tanku.


APLIKACE:


Moderní enologie se musí přizpůsobit novým požadavkům na bezpečnost spotřebitelů, zejména na přítomnost alergenních látek v enologických produktech používaných vinaři.


V důsledku toho je současné používání produktů získaných z vajec a mléka jako bílkovinných čiřících produktů, zejména vaječného bílku a kaseinu, zvláště kontrolováno a je předmětem zvláštního označení podle evropského nařízení (EU) č. 579/2012.


Fermentis ve spolupráci se Sofralab vyvinul jedinečný proces umožňující extrakci a konzervaci nativních bílkovin ze speciálně vybraného kmene kvasinek Saccharomyces cerevisiae s perfektními čiřícími schopnostmi.
VLASTNOSTI


Klarifikace vína

Na rozdíl od kvasničných extraktů pocházejících z procesu autolýzy kvasinek s vysokým obsahem aminokyselin a malých peptidů obsahuje Spring’Finer™ vysokomolekulární bílkoviny (> 15 kDa), jejichž čiřící schopnosti vůči zakaleným částicím a koloidům přítomným ve víně jsou zcela podobné jako u jiných bílkovinných čiřících produktů.


Snížení astringence a hořčin
Spring’Finer™ specificky sráží nejvíce astringentní třísloviny při zachování struktury vína, čímž snižuje jejich drsnost a zlepšuje jejich organoleptickou kvalitu.


Stabilizace vůči oxidaci
Spring’Finer™ odstraňuje oxidovatelné polyfenoly, čímž přispívá ke stabilizaci ošetřených vín proti „hnědnutí“.


Žádná destabilizace bílkovin
I když je přípravek Spring’Finer™ založen na kvasničných bílkovinách, nevyvolává žádnou destabilizaci bílkovin ve vínech.


Omezení ztrát vín
Po fázi čiření jsou kaly získané použitím přípravku Spring’Finer™ husté a kompaktní, což umožňuje snížit ztráty stočeného vína.
DÁVKOVÁNÍ & SLOŽENÍ


Dávkování

Mošt: 5 -20 g/hl (zákonný limit 30 g/hl)

Červená vína: 5-15 g/hl (zákonný limit 60 g/hl)

Bílá a rosé vína: 1-5 g/hl (zákonný limit 30 g/hl)


Nasypte Spring’Finer™ do desetinásobku jeho hmotnosti ve vodě (nikdy ne ve víně) při teplotě maximálně 10-20 °C. Vyčkejte na úplné rozpuštění, promíchejte a aplikujte do vína. Víno dobře homogenizujte přečerpáním bez provzdušňování.


Upozornění: Na bílkovinné extrakty z kvasinek se podle evropské legislativy vztahuje limit použití 30 až 60 g/hl. Viz výše uvedené limity.


Složení

Proteinový extrakt z kvasinek. NON GMO a NON ALLERGEN.
BALENÍ & ZÁRUKA


Balení

Karton s 24 vakuově balenými sáčky po 125 g (čistá hmotnost celé krabice: 3 kg).


Záruka

Fermentis® zaručuje optimální skladování tohoto produktu po dobu 3 let v původním obalu při teplotě maximálně 20 °C a na suchém místě.


Fermentis® zaručuje, že výrobek odpovídá Mezinárodnímu enologickému kodexu až do data minimální trvanlivosti za výše uvedených skladovacích podmínek.


Fermentis® fermentační a pomocné produkty jsou vyráběny výhradně z přírodních kvasinek. Know-how skupiny Lesaffre zaručuje koncovým uživatelům vysoce účinné produkty, které vyžadují moderní enologické aplikace.